Zimní údržba města Úvaly

Toto nařízení schválila na svém jednání rada města dne 7.11.2022 usnesením č.16a-2022.

Nařízení města je součástí přílohy.

Zimní údržba 2022 – 2023

22.11.2022