Zimní údržba města Úvaly 2022 – 2023

Pokyn starostky k ukončení zimní údržby k dispozici zde:

Pokyn starostky

Pokyn starostky k zahájení zimní údržby k dispozici zde:

Pokyn starostky

Nařízení schválené radou města dne 7.11.2022 usnesením č.16a-2022:

Zimní údržba 2022 – 2023

17.03.2023