Změna ceny odpadních vod dovážených na ČOV Úvaly

Vážení občané,

vzhledem k rostoucím nákladům spojeným s čištěním odpadních vod, které jsou na úvalskou čistírnu odpadních vod dováženy fekálním vozem, dojde od 1. července 2018 k nárůstu základní ceny.

V současnosti byly ceny stanoveny na 50 Kč za 1 m3 včetně DPH, nově bude cena vyšší, a to ve dvou variantách:

  • v těch lokalitách, kde je splašková kanalizace již vybudována, bude cena odpadních vod 250 Kč za 1 m3 bez DPH,
  • v lokalitách, kde splašková kanalizace vybudována není, se bude cena odvíjet od ceny stočného, pro rok 2018 se cena pohybuje na úrovni 44,00 Kč za 1 m3 bez DPH. Nová cena na roky následující pro tyto lokality bude vždy zveřejněna nejpozději do 15. prosince.

V lokalitách, kde letos bylo dokončeno vybudování nové splaškové kanalizace a vyhotovení kanalizační přípojky je ve fázi probíhajícího stavebního řízení, je možné zaslat žádost na TSÚ o snížení ceny na cenu základní, tj. ve výše stočného.

29.06.2018