Směsné komunální odpady

Jedná se o zbytkovou směs komunálních odpadů, kterou není možno třídit a následně využít a vyhazujeme ji do běžných kontejnerů. Při prováděných analýzách směsného komunálního odpadu obecně bylo zjištěno, že největší zastoupení jednotlivých částí tvoří bioodpady (až třetina), dále nerozeznatelný zbytek (25 %), zhruba stejný podíl okolo 15 % je zastoupen plasty, papírem a sklem, zbytek tvoří kovové odpady.

V případě Úval směsné komunální odpady končí na skládce v Radimi, která patří mezi největší ve Středočeském kraji. Směsné komunální odpady jsou vyváženy v intervalu 2x měsíčně dle harmonogramu podle jednotlivých úvalských čtvrtí.

Od června 2018 byly okruhy pro svoz odpadů změněny. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu na skládce v Radimi.

Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení svážených lokalit do celého týdne, kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz tříděných komodit. Bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě svozu směsných komunálních odpadů bude zachován lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů bude probíhat v sudých kalendářních týdnech.

 

I. Okruh    pondělí Dobročovická ( Radlická čtvrť), U Obory, Jeronýmova, Poděbradova, Chelčického, Táboritská, Roháčova, Milíčova, Želivského, Rokycanova, Lipanská, Hvězdova, Kališnická, Osadní, Purkyňova, Tovární, Nad Koupadlem, Otokara Březiny, Pernerova, Sukova, Janáčkova, Jirenská, Fibichova, Muchova, Čermákova, Brožíkova, Kupkova, Tichého, Slavíčkova, Lesní, Ebenová, K Hájovně, Do Hodova, Smrková, Borová, Modřínová, Jedlová, Tisová, Jalovcová, Tigridova, Šámalova, E.E. Kische, Oty Pavla, Těsnohlídkova,  Glücksmannova, U Horoušánek, Bohumila Trnky, Atlasová, Dr. Strusky, Kmochova, Zálesí,
II. Okruh     úterý  Pražská, , Jiráskova, Alešova, 28.října, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Štefánikova, Kožíškova, Bezručova, nám. Svobody, Švermova, Hakenova, Palackého, Rašínova, Bratří Čapků, Šafaříkova, Tylova, Klostermanova, Dobrovského, Máchova, Guth-Jarkovského, Klánovická, Foerstrova, Čelakovského, Grégrova, Vrchlického,
III. Okruh   středa  Havlíčkova, Čechova, Žižkova, Nerudova,  Barákova, Boženy Němcové, Kollárova, Prokopa Velikého, Jungmanova, Raisova, Maroldova, Erbenova, Šrámkova, Josefa Lady, V. Špály,  nábř. J. Krejcárka, U Kaberny,  U Starého koupadla, Dobročovická, Kladská, Bulharská, Rumunská
IV.Okruh čtvrtek Škvorecká (Slovany), Na stráni, Ruská, Srbská, Chorvatská, Bulharská (Slovany), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína, Pod Slovany, Jugoslávská, U Přeložky,
V.Okruh pátek Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova, Smetanova, Vydrova, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, Podhájí, 5.května, Dvořákova, Riegerova, Škvorecká, Zahradní
Na Spojce

 

 

Produkce směsného komunálního odpadu a separovaných komodit v roce 2018