Postřiky chodníků (komunikací) III.

Na základě usnesení Rady Města Úvaly ze dne 21.04.2020, budou probíhat chemické postřiky komunikací proti plevelu. Chemické postřiky zajistí odborná firma Kašík.   III. Etapa 19.- 21.05.2020 v ulicích: Hakenova, Palackého, Rašínova, Grégrova, Vrchlického, Dobrovského, Guth- Jarkovského, Máchova, Tylova, Klánovická, Klostermannova, Jeronýmova, Poděbradova, Rokycanova, Táboritská, Milíčova, Želivského, Lipanská, U Kaberny, U Výmoly, U Starého koupadla.   V případě nepříznivých klimatických podmínek nebude čištění provedeno.

Přerušení dodávky vody dne 19.05.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 19.05.2020 v čase 08:00 – 14:00 h z důvodu osazení vodoměrné šachty Úvaly . Odstávka se bude týkat ulic Zálesí, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova, Hodov, U Horoušánek, Glücksmannova, Šámalova, Atlasova, Tigridova, Oty Pavla, Těsnohlídkova, E.E.Kische a Doktora Strusky. Náhradní zásobování pitnou vodou nebude zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Postřiky chodníků II.

Na základě usnesení Rady Města Úvaly ze dne 21.04.2020, budou probíhat chemické postřiky komunikací proti plevelu. Chemické postřiky zajistí odborná firma Kašík. II. Etapa 06.- 07.05.2020 v ulicích: Hálkova, Smetanova, Tyršova, Fügnerova, Vydrova, Denisova, Pod Tratí, Mánesova, Na Spojce, Sovova, Klánovická, Foersterova, Čelakovského, Bezručova, Vrchlického, nám. Svobody, Vítězslava Nováka, Kožíškova, Alešova, 25. října, Vojanova, Wolkerova, Palackého, Hakenova, Seifertova, Bratří Čapků, Jiráskova. V případě nepříznivých klimatických podmínek nebude čištění provedeno.

Přerušení dodávky vody 12.05.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 12.05.2020 v čase 09:00 – 14:00 h z důvodu výměny průtokoměrů na přivaděči Zeleneč. Odstávka se bude týkat ulic Zálesí, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova, Hodov, U Horoušánek, Glücksmannova, Šámalova, Atlasova, Tigridova, Oty Pavla, Těsnohlídkova, E.E.Kische a Doktora Strusky. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Postřiky chodníků

Na základě usnesení Rady Města Úvaly ze dne 21.04.2020, budou probíhat chemické postřiky komunikací proti plevelu. Chemické postřiky zajistí odborná firma Kašík. I. Etapa 28.- 30.4.2020 v ulicích: Havlíčkova, Čechova, Žižkova, Nerudova, Prokopa Velikého, Boženy Němcové, Jungmannova, Raisova, Kollárova, Erbenova, Maroldova.   V případě nepříznivých klimatických podmínek nebude čištění provedeno.      

Svoz komunálního odpadu dne 22.04.2020

Z důvodu poruchy na svozovém vozidle, bude svoz komunálního odpadu opožděn. Žádáme obyvatele, aby své nádoby na odpad neuklízeli a vyčkali, až bude odpad vyvezen.   Děkujeme za pochopení.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY DNE 05.05.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 05.05.2020 v čase 08:00 – 14:00 h z důvodu opravy vodovodní šachty Purkyňova. Odstávka se bude týkat ulic Janáčkova, Purkyňova, Sukova, Jirenská, Kmochova, Nad Koupadlem, Tovární, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova a Hodov. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Opatření při odečtu vodoměrů

Prosíme o součinnost, z důvodu virového opatření žádáme občany, u kterých mají v tomto měsíci probíhat odečty, aby stavy svých vodoměrů zasílali  ve dnech 14.- 21.4.2020 pracovníkům, kteří je mají na starosti. Pokud stav vodoměru nebude zaslán, bude odečet proveden technickým odhadem. Jitka Lulová tel: 733 790 609 mail: LulovaJitka@seznam.cz Arnošta z Pardubic, Brožíkova, Bulharská, Čermákova, Dvořákova, Hodov, Chorvatská, Jugoslávská, Kladská, Kupkova, Lužická, Muchova, Polská, Riegerova, Rumunská, Ruská, Slavíčkova, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Tichého, U Hostína, U Přeložky, Zálesí Jan Poledník tel: 731 790 226 mail: stav.vodomeru@seznam.cz Bratří Čapků, Jiřího Gruši, Palackého, Seifertova Miroslava Sobotková tel: 603 175 371 mail: slavka.sobotkova@seznam.cz Denisova, Fügnerova, Mánesova, Na Sojce, Pod Tratí, […]

Strojní čištění ulic

  Vážení občané, strojní čištění ulic bude probíhat ve dnech 02.04., 07.04., 21.4., 29.4., 05.05. 2020. od 7 do 15 hodin. Jednotlivé etapy najdete také na mapě viz odkaz níže . Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Děkujeme mnohokrát.

Žádost o součinnost obyvatel při svozu odpadu

Žádáme obyvatele, aby svůj komunální odpad ukládali do dvou odpadních igelitových pytlů, z důvodu ochrany zaměstnanců zajišťující svoz odpadu. Dbejte zvýšené opatrnosti s nakládáním použitých osobních ochranných pomůcek viz doporučení MŽP níže. Dále Vás žádáme, abyste nezatěžovali sběrná místa na tříděný odpad nadměrnou produkcí z domácnosti z důvodu uzavřeného sběrného dvora. Prosím, vyčkejte na jeho znovu zprovoznění. Dodržujte, prosím, třídění komodit. Mnohokrát děkujeme za ohleduplnost vůči svému okolí a našim zaměstnancům.   Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Jak nakládat s rouškami v […]