Odvolání odstávky vody dne 19.03.2020

Vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu v ČR byla plánovaná výměna vodoměrů a odstávka dodávky vody na den 19.03.2020 odvolána! Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu Technických služeb města Úvaly

V souvislosti se stávající situací v rámci preventivních opatření bude od pondělí 16.3.2020 provoz Technických služeb města Úvaly omezen. Pokladna uzavřena! Žádáme občany, aby zvážili naléhavost vyřízení úřední záležitosti a případně svou osobní návštěvu Technických služeb odložili. V plném rozsahu využijte telefonické a elektronické komunikace tam, kde není osobní návštěva nutná. V naléhavých případech po telefonické domluvě vaši záležitost vyřídíme. Děkujeme za pochopení.  

Opatření při odečtu vodoměrů

Prosíme o součinnost, z důvodu virového opatření žádáme občany, u kterých mají v tomto měsíci probíhat odečty, aby stavy svých vodoměrů zasílali  ve dnech 13.- 20.3.2020 pracovníkům, kteří je mají na starosti. Pokud stav vodoměru nebude zaslán, bude odečet proveden technickým odhadem.   Jitka Lulová tel: 733 790 609 mail: LulovaJitka@seznam.cz 28. října, Alešova, Bezručova, Čelakovského, Dobrovského, Ebenová, Fibichova, Foersterova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Janáčkova, Jiráskova, Jirenská, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Lesní, Máchova, Nad Koupadlem, Nám. Svobody, Otokara Březiny, Pernerova, Purkyňova, Sukova, Tovární, V. Nováka, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova Jan Poledník tel: 731 790 226 mail: stav.vodomeru@seznam.cz Borová, Jalovcová, Jedlová, K Hájovně, Modřínová, Rašínova, Smrková, Tisová, Tylova Miroslava Sobotková […]

Přerušení dodávky vody dne 23.03.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 23.03.2020 v čase 08:00 – 14:00 h z důvodu opravy vodovodní šachty Purkyňova. Odstávka se bude týkat ulic Janáčkova, Purkyňova, Sukova, Jirenská, Kmochova, Nad Koupadlem, Tovární, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova a Hodov. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody dne 19.03.2020 – ZRUŠENO!

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku vody dne 19.03.2020 v čase 16:00 – 21:00 h z důvodu výměny průtokoměrů na přivaděči Zeleneč. Odstávka se bude týkat ulic Zálesí, Kupkova, Muchova, Slavíčkova, Brožíkova, Tichá, Čermákova, Do Hodova, Hodov, U Horoušánek, Glücksmannova, Šámalova, Atlasova, Tigridova, Oty Pavla, Těsnohlídkova, E.E.Kische a Doktora Strusky. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.    

Upřesnění termínu přerušení dodávky vody

Plánované přerušení dodávky pitné vody proběhne dne 25.02.2020 v době od 12:30 do 14:30 hodin, uzavírka se bude týkat ulice Raisova, ulice Maroldova v úseku mezi ulicemi Kollárova a Pražská, ulice Kollárova v úseku ulic Maroldova a Raisova. Náhradní zásobování pitnou vodou nebude zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Omezení svozu odpadu

Ve dnech 24.02.2020 až 28.02.2020 je svoz odpadu zajišťován náhradním vozidlem s menším objemem. Z tohoto důvodu je možné, že nebude svoz proveden dle plánovaného harmonogramu. Prosíme občany, aby plné popelnice neuklízeli, svoz bude uskutečněn následující den.

Přerušení dodávky vody dne 27.02.2020

Z důvodu havarijní opravy hlavního vodovodního řadu bude přerušena dodávka pitné vody dne 27.02.2020 od 09:00 do 11:00 h v ulicích Janáčkova, Do Hodova, Muchova, Kupkova, Tichého, Brožíkova, Slavíčkova a Čermákova. Náhradní zásobování pitnou vodou nebude zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Upozornění

Z důvody poruchy na vodovodním řadu bude od 24.2.2020 probíhat oprava dané sítě, a to v ulicích Boženy Němcové x Prokopa Velikého a Kollárova x Raisova. Tímto dojde k odstávce pitné vody. Přesný termín a čas vám bude upřesněn přes FB Úvaly, www.mestouvaly.cz , www.tsuvaly.cz a veřejným rozhlasem v závislosti na dodání zemních prací.

Přerušení dodávky vody dne 20.02.2020

Z důvodu havarijní opravy hlavního vodovodního řadu bude přerušena dodávka pitné vody dne 20.02.2020 od 09:00 do 11:00 h v ulicích Fibichova, Ebenová, Lesní, K Hájovně, Borová, Jedlová, Smrková, Modřínová, Tisová a Smrková. Náhradní zásobování pitnou vodou nebude zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.