Upozornění

Z důvody poruchy na vodovodním řadu bude od 24.2.2020 probíhat oprava dané sítě, a to v ulicích Boženy Němcové x Prokopa Velikého a Kollárova x Raisova. Tímto dojde k odstávce pitné vody. Přesný termín a čas vám bude upřesněn přes FB Úvaly, www.mestouvaly.cz , www.tsuvaly.cz a veřejným rozhlasem v závislosti na dodání zemních prací.

20.02.2020