Změna okruhů svozu směsných komunálních odpadů

Vážení občané, počínaje týdnem od 4. června 2018 dojde k úpravě okruhů pro svoz směsných komunálních odpadů. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu na skládce v Radimi. Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení svážených lokalit do celého týdne, kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz tříděných komodit, bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě svozu směsných komunálních odpadů zachování lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů bude probíhat v sudých kalendářních týdnech. Detailní rozpis harmonogramu svozu jednotlivých ulic je […]

Odstraňování plevele – Nové Slovany

Vážení občané, vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám budou pracovníci TS v pátek 27. dubna provádět ve čtvrti Nové Slovany postřik herbicidním přípravkem určeným k likvidaci plevelů.  

Navýšení počtu popelnic na tetrapaky

Vážení občané, ve druhé polovině dubna jsme navýšili počet sběrných nádob na tetrapaky o objemu 240 l, celkově jsme umístili 10 nových popelnic. Nově jsme přidali nádoby na stanoviště v ulicích 5. května, Muchova, Glücksmannova, Jeronýmova, O. Březiny, Pod Tratí, Tigridova, Dobročovická, na roh ulic Roháčova a Milíčova a také roh ulic Polská a Slezská. Doufáme, že postupné zahušťování a zlepšování sběrných míst povede k usnadnění třídění všem úvalským občanům.          

Strojní čištění ulic – Slovany a V Setých

Vážení občané, ve čtvrtek 26. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat další fáze strojního čištění ulic, tentokrát na Slovanech a v části ulic V Setých: Škvorecká (od světelné křižovatky směr Škvorec), Ruská, Bulharská, Lužická, Srbská, Slovinská, Chorvatská, Česká, Moravská, U Hostína, Dalmatská, Slovenská, Slezská, Polská, Purkyňova a Sukova. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Zbývající asfaltové ulice v Úvalech, kde zatím strojní čištění neproběhlo, budou vyčištěny v následujícím týdnu.  Děkujeme za pochopení!

Informace k plánované odstávce vody ve středu 25. 4.

Vážení občané, dne 25. 4. 2018 – 26. 4. 2018 proběhne ve východní části Prahy oprava páteřního úseku vodovodu ve správě Pražských vodovodů a kanalizací. Odstávka začne ve středu 25. dubna v 03:00 a skončí ve čtvrtek 26. dubna 02:30 hod. Úvalské lokality se toto přerušení vody nedotkne, jelikož naše město je zásobováno z přivaděče Káraný.