Plánované přerušení dodávky pitné vody – AKTUALITA

Aktualizace 11:45 Voda byla puštěna, postupně bude natékat do vodovodního řadu. Práce v samotné ulici Barákova však budou pokračovat i nadále.     Vážení občané, z důvodu havárie na vodovodním přivaděči z vodojemu Rohožník došlo k omezení dodávek pitné vody v oblasti Úvaláku a Pařeziny. Předpokládaný čas zprovoznění je dnes ve 12:00. Náhradní zásobování po čas havárie nebude zajištěno. Omlouváme za způsobené komplikace.   Tímto bychom rádi upozornili, že ve čtvrtek 10. srpna dojde k přerušení dodávky pitné vody v ul. Barákova a v jejím okolí (včetně ul. Kollárova a dalších ulic na Úvaláku). Důvodem je plánovaná rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v ul. […]

Nové kontejnery na kovy

Dnes jsme na sběrných hnízdech odpadů v ul. Česká a Žižkova nahradili původní kontejnery na kovy o objemu 240 litrů novými velkoobjemovými kontejnery, do kterých se vejde až 2 m3  odpadu! Postupně tak v Úvalech zlepšujeme a zahušťujeme sběrnou síť odpadů, aby bylo třídění odpadů pro občany co nejkomfortnější. Na dalších stanovištích budou kontejnery na kovy přibývat postupně v průběhu pozdního léta.

Uzavření TSÚ

Z technických důvodů budou dne 7. srpna 2017 Technické služby uzavřeny, v neodkladných případech nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 735 172 722.

Plánované přerušení dodávky pitné vody

Tímto bychom rádi upozornili občany, že z důvodu rekonstrukce vodovodu v ul. Riegerova dojde v úterý 8. srpna v době mezi 8:00 – 15:00 k odstávce dodávky pitné vody. Odstávkou budou zasaženy následující ulice: 5. května, Riegerova, Dvořákova, Podhájí a Škvorecká (od světelné křižovatky dolů směrem k ul. Dvořákova). Náhradní zásobování nebude po čas odstávky zajištěno. Děkujeme za pochopení.

Informace k uzavírce vody v ul. Riegerova, Škvorecká, Podhájí, 5. května a Dvořákova

Tímto Vám oznamujeme, že plánovaná realizace přepojení vodovodu v křižovatce ul. Riegerova, 5. května a Dvořákova nemohla být uskutečněna z nedostatečného připravení staveniště. I přes komunikaci se stavbyvedoucím ze společnosti POHL v týdnu 24.-28.7. a následně i 31.7., kdy jsme byli ujištěni, že budou připraveny veškeré stavební práce, v úterý 1. srpna, tedy v den plánovaných prací, výkopy nebyly provedeny tak, aby umožňovaly manipulaci našim technikům. Jedná se o 3 propoje hlavního řadu a 5 vodovodních přípojek.  Fotodokumentace ze stavby v čase 7:15 dokládá nepřipravenost společností POHL a PORR na danou akci. Vzhledem k objemu prací byl začátek akcí naplánován […]