Postřiky chodníků (komunikací) V.

Na základě usnesení Rady Města Úvaly ze dne 21.04.2020, budou probíhat chemické postřiky komunikací proti plevelu. Chemické postřiky zajistí odborná firma Kašík.   V. Etapa 30.06.-03.07.2020 v oblastech Pařezina, Setých a U Hájovny.   V případě nepříznivých klimatických podmínek nebude čištění provedeno.

Postřiky chodníků (komunikací) IV.

Na základě usnesení Rady Města Úvaly ze dne 21.04.2020, budou probíhat chemické postřiky komunikací proti plevelu. Chemické postřiky zajistí odborná firma Kašík.   IV. Etapa 10.- 12.6.2020 v oblasti starých a nových Slovan.   V případě nepříznivých klimatických podmínek nebude čištění provedeno.

Opatření obecné povahy – Radlická čtvrť

Dovolujeme si upozornit obyvatele Radlické čtvrti, že Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydal Opatření obecné povahy, kterým se omezuje užívání pitné vody z vodovodu v obcích Květnice, Dobročovice, Škvorec, Třebohostice a Úvaly – čtvrť Radlická od 1.5.2020 do 31.7.2020. Tímto opatřením je zakázáno zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů, a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Z důvodu opatření nebudou Technické služby města Úvaly, p.o. napouštět bazény v Radlické čtvrti z místního vodovodního řadu. Obyvatelé Radlické čtvrti se mohou zkusit obrátit v případě potřeby napuštění bazénu na jiného provozovatele vodovodů, který nabízí tuto službu […]