Projekt Informační systém TSÚ realizovaný v IROP výzva č. 28

Tento projekt umožnil implementaci komplexního informačního systému pro práci TSÚ a propojení tohoto systému s dalšími partnerskými systémy pro využití jeho potenciálu. Prospěch z něho budou mít nejen TSÚ a její zaměstnanci, kterým umožní zefektivnit a zkvalitnit jejich práci, Město Úvaly jako zřizovatel, ale hlavně občané města Úvaly, jako konzumenti služeb poskytovaných TSÚ a jeho IS. TSÚ byly od svého založení zatíženy neexistencí vhodného primárního informačního systému. Propojení s infrastrukturou Města Úval a vazby na další informační systémy byly limitovány finančními zdroji, které šly pochopitelně hlavně do technického vybavení nové organizace. Proto prostředky projektu IROP výzvy 28 přinesly možnost čerpat dotační zdroje od […]

Kam s vánočními stromečky?

Odstrojené vánoční stromečky je možné odkládat do areálu sběrného dvora v Úvalech, ve Škvorecké ulici č.p. 33 nebo na místa separovaného odpadu, odkud je budou průběžně odvážet pracovníci Technických služeb města Úvaly. Konečný termín pro odkládání stromků na místa separovaného odpadu je neděle 13.1.2019. Pokud občané odstrojený stromek rozdělí na menší kusy, je možné jej odložit i k černé popelnici na komunální odpad, odkud Vám ho odvezou opět Technické služby Úval ve dnech svozu komunálního odpadu.

Uzavření Technických služeb města Úvaly

V období 21.12.2018 – 04.01.2019 budou Technické služby města Úvaly, p.o. pro veřejnost uzavřeny. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití vánočních svátků. Kolektiv TS Úvaly

Svoz bioodpadů 2018

Vážení občané, letošní svoz bioodpadů bude probíhat do konce listopadu, poslední svoz tedy proběhne 28. a 29. 11. Nová sezóna svozu bioodpadů bude v Úvalech zahájena počátkem března.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY – ve dnech 19.-20.9.2018 v oblasti PAŘEZINY

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v oblasti PAŘEZINA dojde ve dnech 19.-20. září k přerušení dodávky pitné vody, a to v době od 8 do 14 hodin. 19.9. budou uzavřeny následující ulice: Rašínova, Palackého, Jiřího Gruši, Bratří Čapků, Šafaříkova, nám. Svobody (horní část kde navazují ulice Wolkerova a Rašínova), Štefánikova, Raisova u zdrav. střediska, Hakenova, Seifertova, Švermova. 20.09. budou uzavřeny následující ulice: Klánovická, Čelakovského, Foersterova, Guth – Jarkovského, nám. Svobody (spodní část), 28. října, Štefánikova, Grégrova, Dobrovského, Tylova, Vítězslava Nováka, Klostermannova, Bezručova, Kožíškova, Alešova, Máchova, Vrchlického, Vojanova.   Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za vzniklé potíže a […]

Změna statutárního zástupce TSÚ

Vážení občané, tímto bychom Vás rádi informovali, že k 31. srpnu 2018 ukončuje Mgr. Ing. Pavlína Slavíková své působení v roli ředitelky Technických služeb města Úvaly. Počínaje 1. zářím je vedením organizace pověřena Markéta Řepková. Kontakty však i nadále zůstávají stejné  – tsu@mestouvaly.cz; tel. 281 091 522.

Havárie na vodovodním řadu

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu dojde dnes mezi 9.-13. hodinou k přerušení dodávek pitné vody v oblasti ulic Husova, Tyršova, Smetanova, Sovova, Mánesova, Fügnerova, Vydrova, Denisova, Pod Tratí a Na Spojce. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace!

Omezení dodávky pitné vody – středa 15. srpna ul. Husova

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Husova dojde ve středu 15. srpna k omezení dodávek pitné vody, a to v době od 8 do 15 hodin. Uzávěrka se bude týkat úseku ulice Husova od křižovatky s ul. Tyršova po železniční přejezd, a to pouze pravé strany při pohledu od ul. Tyršova. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!

Uzavření TSÚ – středa 1. srpna od 12:00

Vážení občané, z provozních důvodů budou Technické služby města Úvaly ve středu 1. srpna v odpoledních hodinách uzavřeny. Pokladna bude otevřena do 11 hodin. Děkujeme za pochopení.

Dočasné pozastavení příjmů žádostí o zřízení podružných zálivkových vodoměrů

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat, že od 1. srpna 2018 dočasně uzavíráme příjem žádostí o zřízení podružných zálivkových vodoměrů. Důvodem je zejména reakce na dlouhodobé období sucha, kdy chceme omezit spotřebu vody z vodovodního řadu určenou na zalévání či naplňování bazénů. Voda z vodovodního řadu primárně slouží na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.