Svoz odpadů

Technické služby města Úvaly zajišťují svoz odpadů od ledna 2017. V současnosti disponujeme dvěma svozovými vozidly (podvozek zn. MAN a SCANIA s nástavbou a vyklapěčem od společnosti Zoeller), z tohoto důvodu zajišťujeme svoz pouze od fyzických osob. Během čtrnáctidenního intervalu nemáme kapacitu na další posílení svozu jednotlivých komodit, neboť v sudé týdny zajišťujeme primárně svoz směsných komunálních odpadů (černé popelnice), v lichých týdnech se více věnujeme svozu separovaných odpadů včetně bioodpadu ( BIO každou lichou středu a čtvrtek, kromě zimních měsíců).

Svoz směsných komunálních odpadů zajišťujeme od 5:00, z tohoto důvodu je důležité vyndat nádobu na odpady na ulici před touto hodinou, ideálně předchozí večer. Nádobu je třeba umístit tak, aby byla viditelná a přístupná na ulici, pracovníci svozu nesmí vstupovat na soukromé pozemky. Separované odpady jsou vyváženy v pravidelných intervalech, ve spolupráci s Odborem životního prostředí a územního rozvoje se snažíme o optimalizaci sítě kontejnerů, nicméně ne na všechna sběrná hnízda lze umístit takový počet kontejnerů, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Na vybraných lokalitách jsou umístěny i kontejnery na kovy, textil a tetrapack. V případě, že na některých lokalitách nejsou k dispozici oranžové kontejnery, tedy kontejnery na tetrapack, je možné je vytřídit také do žlutých kontejnerů, tedy na plast. Veškerý odpad ze žlutých kontejnerů končí ve třídírně, kde právě tetrapacky vytřídí do správné složky.

 

Aktuální informace 2024:

 

Vážení občané,

letošní rok bude probíhat svoz odpadu následovně:

Liché týdny – bio popelnice (kromě zimních měsíců) 

V zimním období, tedy v prosinci, lednu a únoru se stejně jako vloni sváží pouze jedenkrát měsíčně:
6.-7.12.2023
3.-4.1.2024
14.-15.2.2024
Od března 2024 zase každý lichý týden:
13.-14.3.2024, 27.-28.3.2024, 10.4.-11.4.2024, 24.4.-25.4.2024…

Sudé týdny – směsný komunální odpad

1.1.2024
🚛 SVOZ ODPADŮ RADLICKÁ ČTVRŤ – NOVÁ ČÁST 🚛
Jak se čtvrti rozrůstají, musíme na to reagovat, a tak přesouváme středeční svoz směsného odpadu (tj. černých popelnic) v nové části Radlické čtvrti NA PÁTEK.
Jedná se o ulice Kališnická, Hvězdova, nová část Poděbradovy, Chelčického, Roháčovy, Želivského, Jeronýmovy.
Komu tedy dnes v této oblasti nebude vyvezena popelnice, ať nechá nádobu vytaženou, svezeme ji v pátek.
BIO vám zůstává beze změny – ve středu v liché týdny (prosinec, leden, únor 1x měsíčně).
Děkujeme za pochopení.
Vaše TSMÚvaly

 

Komunální odpad

I. Okruh pondělí Barákova, Boženy Němcové, Bulharská, Čechova, Dobročovická, Erbenova, Havlíčkova, Josefa Lady, Jungmannova, Kladská, Kollárova, Komenského, Lužická (část mezi Kladskou a Rumunskou), Maroldova, Nábř. J. Krejcárka, Nerudova, Pražská (část), Prokopa Velikého, Raisova, Rumunská, Seifertova (část), Skácelova, Šrámkova, Škvorecká (část k Fabráku), U Kaberny, U Starého koupadla, U Výmoly, V. Špály, Vaculíkova, Žižkova
II. Okruh úterý 28.října, Alešova, Bezručova, Bratří Čapků, Čelakovského, Dobrovského, Foerstrova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hakenova, Jiráskova, Klánovická, Klostermannova, Kožíškova, Máchova, Nám. Svobody, Palackého, Pražská, Rašínova, Seifertova (část), Šafaříkova, Štefánikova, Švermova, Tylova, Vítězslava Nováka, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova
III. Okruh středa Aloise Dostála, Atlasová, Bohumila Trnky, Borová, Brožíkova, Čermákova, Do Hodova, Dobročovická (Radlická čtvrť), Dr. Strusky, E. E. Kische, Ebenová, Fibichova, Glücksmannova, Chelčického, Jalovcová, Janáčkova, Jedlová, Jeronýmova, Jirenská, K Hájovně, Klostermannova (část k trati), Kmochova, Kupkova, Lesní, Lipanská, Milíčova, Modřínová, Muchova, Nad Koupadlem, Osadní, Otokara Březiny, Oty Pavla, Pernerova, Poděbradova, Purkyňova, Roháčova, Rokycanova, Slavíčkova, Smrková, Sukova, Šámalova, Táboritská, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, U Horoušánek, U Obory, Václava Rytíře, Vladimíra Vondráčka, Zálesí, Želivského
IV. Okruh čtvrtek Bulharská (Slovany), Česká, Dalmatská, Finská, Chorvatská, Jugoslávská, Lotyšská, Lužická, Moravská, Na Stráni, Pod Slovany, Polská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká (Slovany), U Hostína, U Přeložky
V. Okruh pátek 5.května, Arnošta z Pardubic, Bendlova stezka, Denisova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Horova, Husova, Hvězdova, Jeronýmova, Kališnická, (nová část Radlické čtvrti), Komenského, Mánesova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Pod Tratí, Podhájí, Riegerova, Smetanova, Sovova, Škvorecká, Tyršova, Vydrova, Zahradní

 

mapa svozů:

 

Bioodpad

Středa: Radlická čtvrť, Slovany, Horoušánky , Hodov , v Setých, Horova čtvrť, Pod tratí, náměstí Arnošta z Pardubic a okolní ulice na východ od trati

Čtvrtek: centrální část Úval

 

Děkujeme za pochopení

TS Úvaly

 

2022/2023
🥶 SVOZ BIOODPADU PŘES ZIMU 🥶
V listopadu ještě svážíme bioodpad, jak jste zvyklí – každý lichý týden,
ale v zimním období, tedy v prosinci, lednu a únoru se stejně jako vloni sváží pouze jedenkrát měsíčně:
7.-8.12.2022
4.-5.1.2023
1.-2.2.2023
Od března 2023 zase každý lichý týden:
1.-2.3.2023, 15.-16.3.2023, 29.-30.3.2023, 12.4.-13.4.2023…
Vaše TSMÚvaly
2021
K dispozici máme už pouze 120l nádoby. Po obdržení dvou paré podepsané žádosti vás zařazujeme do závozu nádob – zpravidla následující pátek po podání žádosti pak tedy dostanete svoji novou nádobu včetně podepsané žádosti přímo před svoji nemovitost.

12. října 2020: Harmonogram svozu BIO odpadu

Svoz BIO odpadu bude probíhat do konce listopadu dle harmonogramu (2x za měsíc).
V období prosinec – únor 1 x měsíčně a to v termínech 09.12.2020, 10.12.2020; 6.+7.1.2021, 3.+4.2.2021

 

31. května 2018: Nový harmonogram svozu směsných komunálních odpadů

Počínaje týdnem od 4. června 2018 dojde k úpravě okruhů pro svoz směsných komunálních odpadů. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu na skládce v Radimi. Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení svážených lokalit do celého týdne, kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz tříděných komodit, bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě svozu směsných komunálních odpadů zachování lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů bude probíhat v sudých kalendářních týdnech.

Detailní rozpis harmonogramu svozu jednotlivých ulic je uveden na webu města a TSÚ (http://www.tsuvaly.cz/svoz-odpadu/smesne-komunalni-odpady/), nicméně platí, že v pondělí jsou sváženy lokality Radlická čtvrť, V Setých, Zálesí, U Hájovny, Horoušánky, v úterý centrum Úval severně od ul. Pražská, ve středu centrum Úval již od ul. Pražská, ve čtvrtek jsou nově sváženy Slovany (Škvorecká (část Slovany), Na Stráni, Ruská, Srbská, Chorvatská, Bulharská (část Slovany), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína, Pod Slovany, Jugoslávská, U Přeložky) a v pátek střed Úval okolo náměstí Arnošta z Pardubic a Pod Tratí (Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova, Smetanova, Vydrova, Na Spojce, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, 5. května, Dvořákova, Riegerova, Škvorecká a Zahradní).

 

Září 2017: Informace k distribuci nádob na bioodpady

Technické služby města Úvaly, p. o. byly úspěšné při podání žádosti o dotaci na pořízení nádob na bioodpad. V současné době máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem na celkem 800 ks nádob o objemu 240 l a 500 nádob o objemu 120 l. Nádoby začneme distribuovat postupně od čtvrtka 14. září 2017 těm domácnostem, které se přihlásily k jejich odběru.

Do daných úvalských domácností byl distribuován informační leták, jehož součástí byly 2 paré Dokladu o výpůjčce nádoby na BIO odpady. Oba výtisky prosím vyplňte a doneste/zašlete nazpět k nám do TSÚ. Doklad je možné také odevzdat na podatelně Městského úřadu, Arnošta z Pardubic 95. Na základě vyplněné smlouvy Vás pak budeme kontaktovat o termínu umístění nádoby před Vaši nemovitost. Jeden výtisk podepsaného dokladu Vám zašleme zpět. Samozřejmě je možné si nádobu vyzvednout osobně v provozní době TSÚ, kde můžete rovnou odevzdat i vyplněný doklad o výpůjčce. Další informace jsou uvedeny zde: http://www.tsuvaly.cz/svoz-odpadu/bioodpady/

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat – k dispozici jsou stejná telefonní čísla jako pro případ provozování vodovodů a kanalizací nebo správu veřejného osvětlení:

Kontakt:

  Tel: 281 091 522
 Email: tsu@mestouvaly.cz