Svoz odpadů

Technické služby města Úvaly zajišťují svoz odpadů od ledna 2017. V současnosti disponujeme jedním svozovým vozidlem (podvozek zn. MAN s nástavbou a vyklapěčem od společnosti Zoeller), z tohoto důvodu zajišťujeme svoz pouze od fyzických osob. Během čtrnáctidenního intervalu nemáme kapacitu na další posílení svozu jednotlivých komodit, neboť v sudé týdny zajišťujeme primárně svoz směsných komunálních odpadů (černé popelnice), v lichých týdnech se více věnujeme svozu separovaných odpadů včetně bioodpadu ( BIO každou lichou středu a čtvrtek).

Svoz směsných komunálních odpadů zajišťujeme od 5:00, z tohoto důvodu je důležité vyndat nádobu na odpady na ulici před touto hodinou, ideálně předchozí večer. Separované odpady jsou vyváženy v pravidelných intervalech, ve spolupráci s Odborem životního prostředí a územního rozvoje se snažíme o optimalizaci sítě kontejnerů, nicméně ne na všechna sběrná hnízda lze umístit takový počet kontejnerů, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Na vybraných lokalitách jsou umístěny i kontejnery na kovy, textil a tetrapack. V případě, že na některých lokalitách nejsou k dispozici oranžové kontejnery, tedy kontejnery na tetrapack, je možné je vytřídit také do žlutých kontejnerů, tedy na plast. Veškerý odpad ze žlutých kontejnerů končí ve třídírně, kde právě tetrapacky vytřídí do správné složky.

 

Aktuální informace:

 

5. ledna 2021:

Vážení občané,

letošní rok bude probíhat svoz odpadu následovně:

Liché týdny – bio popelnice, první svoz 6. a 7. 1., dále následuje 3. a 4. 2. Od března středa, čtvrtek – vždy lichý týden

Sudé týdny – směsný komunální odpad

Svozový harmonogram ulic zůstává stejný.

Komunální odpad

I. Okruh pondělí Dobročovická (Radlická čtvrť), U Obory, Jeronýmova, Poděbradova, Chelčického, Táboritská, Roháčova, Milíčova, Želivského, Rokycanova, Lipanská, Hvězdova, Kališnická, Osadní, Purkyňova, Tovární, Nad Koupadlem, Otokara Březiny, Pernerova, Sukova, Janáčkova, Jirenská, Fibichova, Muchova, Čermákova, Brožíkova, Kupkova, Tichého, Slavíčkova, Lesní, Ebenová, K Hájovně, Do Hodova, Smrková, Borová, Modřínová, Jedlová, Tisová, Jalovcová, Tigridova, Šámalova, E. E. Kische, Oty Pavla, Těsnohlídkova, Glücksmannova, U Horoušánek, Bohumila Trnky, Atlasová, Dr. Strusky, Kmochova, Zálesí,
II. Okruh úterý Pražská, Jiráskova, Alešova, 28.října, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Štefánikova, Kožíškova, Bezručova, nám. Svobody, Švermova, Hakenova, Palackého, Rašínova, Bratří Čapků, Šafaříkova, Tylova, Klostermanova, Dobrovského, Máchova, Guth-Jarkovského, Klánovická, Foerstrova, Čelakovského, Grégrova, Vrchlického, Seifertova,
III. Okruh středa Havlíčkova, Čechova, Žižkova, Nerudova, Barákova, Boženy Němcové, Kollárova, Prokopa Velikého, Jungmannova, Raisova, Maroldova, Erbenova, Šrámkova, Josefa Lady, V. Špály, nábř. J. Krejcárka, U Kaberny, U Starého koupadla, Dobročovická, Kladská, Bulharská, Rumunská,
IV. Okruh čtvrtek Škvorecká (Slovany), Na stráni, Ruská, Srbská, Chorvatská, Bulharská (Slovany), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína, Pod Slovany, Jugoslávská, U Přeložky,
V. Okruh pátek Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova, Smetanova, Vydrova, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, Podhájí, 5.května, Dvořákova, Riegerova, Škvorecká, Zahradní, Na Spojce

mapa svozů:

Bioodpad

Středa: Radlická čtvrť, Slovany, Horoušánky , Hodov , v Setých, Horova čtvrť, Pod tratí, náměstí a okolní ulice na východ od trati

Čtvrtek: centrální část Úval

Děkujeme za pochopení

TS Úvaly

 

12. října 2020: Harmonogram svozu BIO odpadu

Svoz BIO odpadu bude probíhat do konce listopadu dle harmonogramu (2x za měsíc).
V období prosinec – únor 1 x měsíčně a to v termínech 09.12.2020, 10.12.2020; 13.01.2021, 14.01.2021, 10.02.2021, 11.02.2021

 

31. května 2018: Nový harmonogram svozu směsných komunálních odpadů

Počínaje týdnem od 4. června 2018 dojde k úpravě okruhů pro svoz směsných komunálních odpadů. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu na skládce v Radimi. Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení svážených lokalit do celého týdne, kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz tříděných komodit, bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě svozu směsných komunálních odpadů zachování lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů bude probíhat v sudých kalendářních týdnech.

Detailní rozpis harmonogramu svozu jednotlivých ulic je uveden na webu města a TSÚ (http://www.tsuvaly.cz/svoz-odpadu/smesne-komunalni-odpady/), nicméně platí, že v pondělí jsou sváženy lokality Radlická čtvrť, V Setých, Zálesí, U Hájovny, Horoušánky, v úterý centrum Úval severně od ul. Pražská, ve středu centrum Úval již od ul. Pražská, ve čtvrtek jsou nově sváženy Slovany (Škvorecká (část Slovany), Na Stráni, Ruská, Srbská, Chorvatská, Bulharská (část Slovany), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína, Pod Slovany, Jugoslávská, U Přeložky) a v pátek střed Úval okolo náměstí Arnošta z Pardubic a Pod Tratí (Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova, Smetanova, Vydrova, Na Spojce, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, 5. května, Dvořákova, Riegerova, Škvorecká a Zahradní).

 

Září 2017: Informace k distribuci nádob na bioodpady

Technické služby města Úvaly, p. o. byly úspěšné při podání žádosti o dotaci na pořízení nádob na bioodpad. V současné době máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem na celkem 800 ks nádob o objemu 240 l a 500 nádob o objemu 120 l. Nádoby začneme distribuovat postupně od čtvrtka 14. září těm domácnostem, které se přihlásily k jejich odběru.

Do daných úvalských domácností byl distribuován informační leták, jehož součástí byly 2 paré Dokladu o výpůjčce nádoby na BIO odpady. Oba výtisky prosím vyplňte a doneste/zašlete nazpět k nám do TSÚ. Doklad je možné také odevzdat na podatelně Městského úřadu, Arnošta z Pardubic 95. Na základě vyplněné smlouvy Vás pak budeme kontaktovat o termínu umístění nádoby před Vaši nemovitost. Jeden výtisk podepsaného dokladu Vám zašleme zpět. Samozřejmě je možné si nádobu vyzvednout osobně v provozní době TSÚ, kde můžete rovnou odevzdat i vyplněný doklad o výpůjčce. Další informace jsou uvedeny zde: http://www.tsuvaly.cz/svoz-odpadu/bioodpady/

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat – k dispozici jsou stejná telefonní čísla jako pro případ provozování vodovodů a kanalizací nebo správu veřejného osvětlení:

Kontakt:

  Dispečink tel: 735 172 722
  Tel: 281 091 522
 Email: tsu@mestouvaly.cz