Přerušení dodávky pitné vody- 23. října Náměstí Arnošta z Pardubic

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat, že z důvodu probíhajících stavebních prací na Náměstí Arnošta z Pardubic dojde v pondělí 23. října k omezení dodávek pitné vody, a to v době 8:00 – 12:00. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat pouze pravé strany náměstí, tedy tam, kde nyní probíhají stavební práce, v celé jeho délce včetně navazujících ulic – Hálkova a Komenského. ZŠ Úvaly nebude přerušením dodávek zasažena. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Tímto se omlouváme za komplikace.

Úprava okruhů pro svoz bioodpadu

Vážení občané, tímto bychom Vás chtěli informovat o změně svozového dnu pro bioodpad. Tato změna vyplývá ze zkušeností nabytých při prvním kompletním svozu všech biopopelnic. Snažíme se Úvaly rozdělit rovnoměrně tak, aby bylo efektivně využito vozidlo na svoz odpadů. Ve středu (místo čtvrtka) v sudé týdny tak budou nově sváženy i tyto ulice: Horova, Na Ztraceném korci, Mánesova, Sovova, Na Spojce, Pod Tratí, Denisova, Vydrova, Smetanova, Bendlova stezka, Fügnerova, Tyršova, Husova, Arnošta z Pardubic, Komenského, Hálkova, Podhájí, Riegerova, května, Dvořákova. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat – k dispozici jsou stejná telefonní čísla jako pro případ provozování vodovodů a kanalizací nebo správu veřejného […]

Omezení dodávek pitné vody – ul. Horova a Na Ztraceném korci

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli oznámit, že z důvodu budování kanalizace v oblasti Horovy čtvrti dojde v úterý 10. října k dočasnému omezení dodávek pitné vody, a to v ulici Horova a Na Ztraceném korci. Dodávka pitné vody bude přerušena v čase od 8 do 14 hodin. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace.

Omezení dodávek pitné vody – ul. Lužická

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli oznámit, že z důvodu opravy povrchu komunikací v oblasti Starých Slovan dojde ve čtvrtek 5. a v pátek 6. října k dočasnému omezení dodávek pitné vody, a to v ulici Lužická. Dodávka pitné vody bude přerušena v čase od 8 do 14 hodin. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace.

Havárie na vodovodním řadu – V Setých

Z důvodu havárie na vodovodním řadu v oblasti V Setých dnes, t.j. 2. října 2017, dojde k přerušení dodávek pitné vody, a to v ul. Purkyňova, Sukova, Kmochova, Tovární a Nad Koupadlem. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Nové veřejné osvětlení v oblasti U Hájovny

Vážení občané, počínaje dnešním dnem budou Technické služby města Úvaly provádět stavbu veřejného osvětlení v oblasti U Hájovny. Konkrétně se bude jednat o ulice Smrková, Jedlová, Modřínová a Borová, kde bude postaveno celkem 15 nových lamp. Tímto bychom se daným obyvatelům chtěli omluvit za případné komplikace způsobené stavbou.

OMEZENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY – UL. SRBSKÁ, 2.-3.10.

vážení občané, tímto bychom Vám chtěli oznámit, že z důvodu opravy povrchu komunikací v oblasti Starých Slovan dojde v pondělí 2. a v úterý 3. října k dočasnému omezení dodávek pitné vody, a to v ulici Srbská. Dodávka pitné vody bude přerušena v čase od 8 do 14 hodin. Následně ve středu a čtvrtek dojde k uzavírce vody v ul. Srbská. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace.

Uzavírka vody – ul. Ruská, Bulharská, U Přeložky a Srbská

Vážení občané, tímto bychom Vám chtěli oznámit, že z důvodu opravy povrchu komunikací v oblasti Starých Slovan dojde v pondělí 25. a v úterý 26. září k dočasnému omezení dodávek pitné vody, a to v ulici Ruská, Bulharská a U Přeložky. Dodávka pitné vody bude přerušena v čase od 8 do 14 hodin. Následně ve středu a čtvrtek dojde k uzavírce vody v ul. Srbská. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Omlouváme se za komplikace.

Omezení dodávek pitné vody – ul. Srbská, čtvrtek 21.9.

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce povrchu komunikací v oblasti Starých Slovan dojde ve čtvrtek 21. září k dočasnému omezení dodávek pitné vody i v ul. Srbská, a to v době 8:00 – 14:00. Náhradní zásobování nebude po čas odstávky zajištěno. Tímto se omlouváme za případné komplikace.

Přerušení dodávky vody 20.-22.9.- ul. Ruská, Bulharská, U Přeložky

Vážení občané, vzhledem k probíhající rekonstrukci ulic na Starých Slovanech dojde ve středu, čtvrtek i pátek k přerušení dodávek pitné vody, a to v ulici Ruská, Bulharská a U Přeložky. Přerušení dodávek je plánováno na období 8:00 – 14:00. Tímto se omlouváme za způsobené komplikace!