PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY 19. ČERVENCE – CENTRÁLNÍ ČÁST ÚVAL

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě dojde ve čtvrtek 19. července k přerušení dodávky vody v oblasti Pařezina, Na Výpustku, Vinohrady, Úvalák a u bytovek (jedná se o trojúhelník vymezený silnicí I/12 a železnicí). Uzavírka bude probíhat v době mezi 8:00 – 15:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!  

Změna ceny odpadních vod dovážených na ČOV Úvaly

Vážení občané, vzhledem k rostoucím nákladům spojeným s čištěním odpadních vod, které jsou na úvalskou čistírnu odpadních vod dováženy fekálním vozem, dojde od 1. července 2018 k nárůstu základní ceny. V současnosti byly ceny stanoveny na 50 Kč za 1 m3 včetně DPH, nově bude cena vyšší, a to ve dvou variantách: v těch lokalitách, kde je splašková kanalizace již vybudována, bude cena odpadních vod 250 Kč za 1 m3 bez DPH, v lokalitách, kde splašková kanalizace vybudována není, se bude cena odvíjet od ceny stočného, pro rok 2018 se cena pohybuje na úrovni 44,00 Kč za 1 m3 bez DPH. Nová cena na roky následující pro tyto lokality […]

Změna okruhů svozu směsných komunálních odpadů

Vážení občané, počínaje týdnem od 4. června 2018 dojde k úpravě okruhů pro svoz směsných komunálních odpadů. Důvodem je vyšší objem sváženého odpadu, kdy kapacitně nejsme naší technikou schopni vyvézt všechny popelnice ve stávajících třech okruzích a zároveň dodržet otevírací dobu na skládce v Radimi. Z tohoto důvodu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení svážených lokalit do celého týdne, kdy dopoledne budeme zajišťovat svoz směsných komunálních odpadů a odpoledne svoz tříděných komodit, bude tak zajištěn plynulejší odvoz od všech stanovišť. I nadále v případě svozu směsných komunálních odpadů zachování lichý kalendářní týden, svoz bioodpadů bude probíhat v sudých kalendářních týdnech. Detailní rozpis harmonogramu svozu jednotlivých ulic je […]

Odstraňování plevele – Nové Slovany

Vážení občané, vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám budou pracovníci TS v pátek 27. dubna provádět ve čtvrti Nové Slovany postřik herbicidním přípravkem určeným k likvidaci plevelů.  

Navýšení počtu popelnic na tetrapaky

Vážení občané, ve druhé polovině dubna jsme navýšili počet sběrných nádob na tetrapaky o objemu 240 l, celkově jsme umístili 10 nových popelnic. Nově jsme přidali nádoby na stanoviště v ulicích 5. května, Muchova, Glücksmannova, Jeronýmova, O. Březiny, Pod Tratí, Tigridova, Dobročovická, na roh ulic Roháčova a Milíčova a také roh ulic Polská a Slezská. Doufáme, že postupné zahušťování a zlepšování sběrných míst povede k usnadnění třídění všem úvalským občanům.          

Strojní čištění ulic – Slovany a V Setých

Vážení občané, ve čtvrtek 26. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat další fáze strojního čištění ulic, tentokrát na Slovanech a v části ulic V Setých: Škvorecká (od světelné křižovatky směr Škvorec), Ruská, Bulharská, Lužická, Srbská, Slovinská, Chorvatská, Česká, Moravská, U Hostína, Dalmatská, Slovenská, Slezská, Polská, Purkyňova a Sukova. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Zbývající asfaltové ulice v Úvalech, kde zatím strojní čištění neproběhlo, budou vyčištěny v následujícím týdnu.  Děkujeme za pochopení!

Informace k plánované odstávce vody ve středu 25. 4.

Vážení občané, dne 25. 4. 2018 – 26. 4. 2018 proběhne ve východní části Prahy oprava páteřního úseku vodovodu ve správě Pražských vodovodů a kanalizací. Odstávka začne ve středu 25. dubna v 03:00 a skončí ve čtvrtek 26. dubna 02:30 hod. Úvalské lokality se toto přerušení vody nedotkne, jelikož naše město je zásobováno z přivaděče Káraný.

Strojní čištění ulic – etapa 2

Vážení občané, v pátek 20. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat další fáze strojního čištění ulic: Havlíčkova, Maroldova, Žižkova, Boženy Němcové, Jungmannova, Raisova, Prokopa Velikého, Barákova a Čechova. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Na strojní čištění ulic bude navazovat ruční úklid chodníků, odstraňování plevele apod. Děkujeme za pochopení!

Plánované přerušení dodávky vody 26. dubna – Arnošta z Pardubic

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě dojde ve čtvrtek 26. dubna ke krátkodobému přerušení dodávky vody na náměstí Arnošta z Pardubic, tentokrát po pravé straně při pohledu od ZŠ. Odstávka postihne úsek od obchodu s dětskou obuví ke křižovatce s ul. Tyršova. Uzavírka bude probíhat v odpoledních hodinách mezi 14:00 – 15:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!

Odstraňování plevele v úvalských ulicích

Vážení občané, díky rychlému nástupu jara a bujení zeleně v úvalských ulicích jsme počínaje 15. týdnem přistoupili k odstraňování plevele chemickou cestou. Řídíme se platnou legislativou, používáme prostředky určené na odstraňování plevele na chodnících. Vzhledem k množícím se dotazům budeme na webu TSÚ a města a facebookovém profilu města uvádět v dané dny, kde přesně bude likvidace plevele probíhat. Bohužel tyto informace nemůžeme na webu uvádět s větším předstihem, neboť záleží na aktuálních povětrnostních podmínkách a vytíženosti našich pracovníků. Děkujeme za pochopení!