Odstraňování plevele – Nové Slovany

Vážení občané, vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám budou pracovníci TS v pátek 27. dubna provádět ve čtvrti Nové Slovany postřik herbicidním přípravkem určeným k likvidaci plevelů.  

Navýšení počtu popelnic na tetrapaky

Vážení občané, ve druhé polovině dubna jsme navýšili počet sběrných nádob na tetrapaky o objemu 240 l, celkově jsme umístili 10 nových popelnic. Nově jsme přidali nádoby na stanoviště v ulicích 5. května, Muchova, Glücksmannova, Jeronýmova, O. Březiny, Pod Tratí, Tigridova, Dobročovická, na roh ulic Roháčova a Milíčova a také roh ulic Polská a Slezská. Doufáme, že postupné zahušťování a zlepšování sběrných míst povede k usnadnění třídění všem úvalským občanům.          

Strojní čištění ulic – Slovany a V Setých

Vážení občané, ve čtvrtek 26. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat další fáze strojního čištění ulic, tentokrát na Slovanech a v části ulic V Setých: Škvorecká (od světelné křižovatky směr Škvorec), Ruská, Bulharská, Lužická, Srbská, Slovinská, Chorvatská, Česká, Moravská, U Hostína, Dalmatská, Slovenská, Slezská, Polská, Purkyňova a Sukova. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Zbývající asfaltové ulice v Úvalech, kde zatím strojní čištění neproběhlo, budou vyčištěny v následujícím týdnu.  Děkujeme za pochopení!

Informace k plánované odstávce vody ve středu 25. 4.

Vážení občané, dne 25. 4. 2018 – 26. 4. 2018 proběhne ve východní části Prahy oprava páteřního úseku vodovodu ve správě Pražských vodovodů a kanalizací. Odstávka začne ve středu 25. dubna v 03:00 a skončí ve čtvrtek 26. dubna 02:30 hod. Úvalské lokality se toto přerušení vody nedotkne, jelikož naše město je zásobováno z přivaděče Káraný.

Strojní čištění ulic – etapa 2

Vážení občané, v pátek 20. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat další fáze strojního čištění ulic: Havlíčkova, Maroldova, Žižkova, Boženy Němcové, Jungmannova, Raisova, Prokopa Velikého, Barákova a Čechova. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Na strojní čištění ulic bude navazovat ruční úklid chodníků, odstraňování plevele apod. Děkujeme za pochopení!

Plánované přerušení dodávky vody 26. dubna – Arnošta z Pardubic

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě dojde ve čtvrtek 26. dubna ke krátkodobému přerušení dodávky vody na náměstí Arnošta z Pardubic, tentokrát po pravé straně při pohledu od ZŠ. Odstávka postihne úsek od obchodu s dětskou obuví ke křižovatce s ul. Tyršova. Uzavírka bude probíhat v odpoledních hodinách mezi 14:00 – 15:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!

Odstraňování plevele v úvalských ulicích

Vážení občané, díky rychlému nástupu jara a bujení zeleně v úvalských ulicích jsme počínaje 15. týdnem přistoupili k odstraňování plevele chemickou cestou. Řídíme se platnou legislativou, používáme prostředky určené na odstraňování plevele na chodnících. Vzhledem k množícím se dotazům budeme na webu TSÚ a města a facebookovém profilu města uvádět v dané dny, kde přesně bude likvidace plevele probíhat. Bohužel tyto informace nemůžeme na webu uvádět s větším předstihem, neboť záleží na aktuálních povětrnostních podmínkách a vytíženosti našich pracovníků. Děkujeme za pochopení!

Strojní čištění ulic

Vážení občané, v pondělí 16. dubna bude od 7 do 15 hodin probíhat strojní čištění následujících ulic: Jiráskova, Klánovická, Wolkerova, Vrchlického, Bezručova, Náměstí Svobody, 28. října, Alešova a Vítězslava Nováka. Prosíme o respektování zákazu parkování ve výše uvedených ulicích v určeném časovém intervalu. Na strojní čištění ulic bude navazovat ruční úklid chodníků, odstraňování plevele apod.

Jarní údržba

Technické služby města Úvaly zahájí v průběhu dubna jarní opravy komunikací. Opravy budou probíhat dvěma způsoby – použitím turba a infrasetem. Následně bude probíhat i úklid ulic a obnovení vodorovného značení, o detailech činností Vás budeme dále informovat.  

Plánované přerušení dodávky vody 20. března – Arnošta z Pardubic

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě dojde v úterý dne 20. března ke krátkodobému přerušení dodávky vody na náměstí Arnošta z Pardubic, tentokrát po pravé straně při pohledu od ZŠ. Odstávka postihne úsek od obchodu s dětskou obuví ke křižovatce s ul. Tyršova. Uzavírka bude probíhat v odpoledních hodinách mezi 14:00 – 16:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno. Děkujeme za pochopení!