Odečty vody

Odečty vody

Odečty vody jsou organizovány stejně jako u předchozího provozovatele: Úvaly jsou rozděleny do tří okruhů a v jednotlivých okruzích probíhá odečtení stavu vodoměrů jednou za tři měsíce, během cca 14. – 25. dne v měsíci. Následně jsou připraveny faktury, které jsou počátkem dalšího měsíce odeslány elektronicky a v písemné podobě distribuovány zaměstnanci Technických služeb města Úvaly nebo prostřednictvím České pošty. Složenky mohou být zaplaceny na poště, zadáním příkazu v bance nebo v hotovosti či kartou v pokladně Technických služeb města Úvaly.


Rozdělení okruhů pro odečty stavu vodoměrů

I. okruh (listopad – únor – květen – srpen)

Eva Drábová

tel: 604 968 718

mail: vodomer.uvaly@seznam.cz

Dobročovická, Finská, Horova, Hvězdova, Chelčického, Jeronýmova, Kališnická, Lipanská, Lotyšská, Mezi Cihelnami, Milíčova, Na Ztraceném korci, Poděbradova, Roháčova, Rokycanova, Táboritská, U Kaberny, U Obory, U Starého koupadla, U Výmoly, Želivského
Dálkový odečet vodoměrů Hvězdova, Kališnická, Roháčova, Želivského
Jan Poledník

tel: 604 968 634

mail: stav.vodomeru@seznam.cz

Aloise Dostála, Atlasová, Bohumila Trnky, Dr. Strusky, E. E. Kische, Glücksmannova, Oty Pavla, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, U Horoušánek, Václava Rytíře, Vladimíra Vondráčka
Miroslava Sobotková

tel: 604 943 518

mail: slavka.sobotkova@seznam.cz

5. Května, Bratří Čapků*, Hakenova, Hálkova, Husova, Komenského, Nám. Arnošta z Pardubic, Palackého*, Podhájí, Pražská, Šafaříkova, Štefánikova, Švermova

II. okruh (prosinec – březen – červen – září)

Eva Drábová

tel: 604 968 718

mail: vodomer.uvaly@seznam.cz

28. října, Alešova, Bezručova, Čelakovského, Dobrovského, Ebenová, Fibichova, Foersterova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Janáčkova, Jiráskova, Jirenská, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Lesní, Máchova, Nad Koupadlem, Nám. Svobody, Otokara Březiny, Pernerova, Purkyňova, Sukova, Tovární, V. Nováka, Vojanova, Vrchlického, Wolkerova
Jan Poledník

tel: 604 968 634

mail: stav.vodomeru@seznam.cz

Borová, Jalovcová, Jedlová, K Hájovně, Modřínová, Rašínova, Smrková, Tisová, Tylova
Miroslava Sobotková

tel: 604 943 518

mail: slavka.sobotkova@seznam.cz

Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, Havlíčkova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Václava Špály, Žižkova

III. okruh (leden – duben – červenec – říjen) 

Eva Drábová

tel: 604 968 718

mail: vodomer.uvaly@seznam.cz

 

Arnošta z Pardubic, Brožíkova, Bulharská, Čermákova, Dvořákova, Hodov, Chorvatská, Jugoslávská, Kladská, Kupkova, Lužická, Muchova, Polská, Riegerova, Rumunská, Ruská, Slavíčkova, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Tichého, U Hostína, U Přeložky, Zálesí
Jan Poledník

tel: 604 968 634

mail: stav.vodomeru@seznam.cz

Bratří Čapků, Jiřího Gruši, Palackého, Seifertova, Skácelova, Vaculíkova
Miroslava Sobotková

tel: 604 943 518

mail: slavka.sobotkova@seznam.cz

Denisova, Fügnerova, Mánesova, Na Spojce, Pod Tratí, Smetanova, Sovova, Tyršova, Vydrova
vodoměry na dálkový odečet –neodečítat Bratří Čapků, Česká, Dalmatská, Jiřího Gruši, Moravská, Polská, Seifertova, Slovenská, Škvorecká, U Hostína

* stará zástavba

Dálkový odečet se provádí v následujících ulicích:

Bratří Čapků 1935-1946

Česká 1656-1669

Dalmatská 1741-1742, 1763

Hvězdova 2051, 2060-2065, 2072, 2085, 2089, 2151, 2153, 2154, 2168, poz. 3841/271, 279, 285, 299, 305, 310

Jiřího Gruši 1930-34

Kališnická 2147, 2148, poz.3841/202

Moravská 1697-1715

Polská 1640-1655, 1670-1677

Roháčova 2052-2054, 2165, 2167

Seifertova 1947-1948, 1961-1969, 1981-1988

Slovenská 1679-1696

Škvorecká 1911-1919, 1920-1928

U Hostína 1716-1725, 1764, 1775-1777

Želivského 2057-2059