Rozbor vody

Informace ke stavu chlorování pitné vody ve městě Úvaly

Technické služby města Úvaly po převzetí provozování vodovodů a kanalizací provedly revizi vodojemů a aplikace chlornanu sodného do vody distribuované dále do vodovodního řádu.

Pro chlorování je využíván chlornan sodný pro úpravu pitných vod. V ideálním případě je množství volného chloru na vodojemech 0,4-0,5 mg/l, na začátku října byla hladina volného chloru na úrovni do 0,02 mg/l. V průběhu října bylo zahájeno chlorování tak, aby byla na vodojemech dodržena dostatečná hladina volného chloru a zároveň aby u koncových uživatelů, tedy úvalských občanů, byla hodnota volného chloru do 0,3 mg/l, která je stanovena zákonně.

Technické služby města Úvaly disponují zařízením na měření úrovně volného chloru – jedná se o přenosný fotometr, kterým je hladina volného chloru měřena denně na obou vodojemech a nárazově i u dílčích koncových uživatelů. Na obou vodojemech jsou k dispozici záznamy jednotlivých měření.

 

Rozbory stavu vody