Dokumenty

Dokumenty

Zde jsou k dispozici všechny formuláře a dokumenty. Jedná se zejména o formuláře vytvořené za účelem žádosti o vyjádření k existenci sítí a následným krokům vedoucím k zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky.

 

Smlouva o dodávce pitné vody

Všeobecné obchodní podmínky (.docx)
Všeobecné obchodní podmínky

Smlouva o dodávce pitné vody (.docx)
Smlouva o dodávce pitné vody

Dodatek ke smlouvě o dodávce pitné vody (.docx)
Dodatek ke smlouvě o dodávce pitné vody

Úprava údajů ve smlouvě (.docx)
Úprava údajů ve smlouvě

Předávací protokol – změna majitele (.docx)
Předávací protokol – změna majitele

Žádost o informaci k existujícím sítím

Zjištění existence sítí ONLINE
Žádost o informaci k existujícím sítím (.docx)
Žádost o informaci k existujícím sítím

Žádost o napuštění bazénu

Žádost o napuštění bazénu (.docx)
Žádost o napuštění bazénu

Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky (.docx)
Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro účtování stočného

Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro účtování stočného (.docx)
Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro účtování stočného

Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro odečtení stočného

Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro odečtení stočného (.docx)
Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro odečtení stočného

Žádost o zrušení přípojky

Žádost o zrušení přípojky (.docx)
Žádost o zrušení přípojky

Žádost o přezkoušení vodoměru

Žádost o přezkoušení vodoměru (.docx)
Žádost o přezkoušení vodoměru

Kanalizační řád

Kanalizační řád Úvaly
Kanalizační řád – situace
Kanalizační řád – přílohy